Thông Báo: Thay Đổi Tên Sikaflex Construction Thành Sikaflex 140 Construction

Thông báo thay đổi tên sản phẩm keo trám khe Sikaflex Construction Thành Sikaflex 140 Construction

Lời đầu tiên, chúng tôi xin cảm ơn sự hợp tác và tin tưởng của quý khách hàng đối với hệ thống sản phẩm Sika, đặc biệt là sản phẩm Sikaflex Construction. Thông qua thư này, chúng tôi muốn xác nhận ngừng cung cấp sản phẩm Sikaflex Construction và thay thế bằng sản phẩm Sikaflex 140 Construction với nhiều ưu điểm:

TÍNH CHẤTSIKAFLEX CONSTRUCTIONSIKAFLEX 140 CONSTRUCTION
Công nghệ1 thành phần gốc Polyurethane1 thành phần, gốc I-Cure Polyurethane
Ưu điểmISO 11600 F 25 HM
  • Chứng chỉ Leed
  • Chứng chỉ phát thải thấp
  • ASTM C 920, Class 25

Để biết thêm các thông tin khác vui lòng tham khảo Bảng dữ liệu sản phẩm (cập nhật mới nhất).

Vui lòng đảm bảo rằng ứng dụng được thực hiện đúng theo Bảng dữ liệu sản phẩm (cập nhật) và phương pháp sử dụng đã được công bố của chúng tôi. Vui lòng liên hệ với Sika Việt Nam nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào.

Thư thông báo của hãng sika về việc thay đổi tên sản phẩm Sikaflex Construction Thành Sikaflex 140 Construction tới quý khách hàng

Thông Báo: Thay Đổi Tên Sikaflex Construction Thành Sikaflex 140 Construction

 

Trả lời